امير کوچولو در تهران

286038958.jpg

وقتی گل مامانی ۳ ماهش بود الهی قربونش برم. اينجا رفته بوديم تهران خونه خاله ام از اونجا رفتيم واسه ناهار کوه انقدر سرد بود که يخ کرديم امير علي سرخ شده بود از سرما ما هم حسابي پيچونده بوديمش.

/ 1 نظر / 13 بازدید
مامان دوست اميرعلي

لطفاً عكسهاي بيشتري از اميرعلي بگذاريد. مرسي