اميرعلي در ساحل خليج فارس

آخراي فروردين ماه امسال 1386 ما يه سفر رفتيم بندر ديلم و گناوه ساحل  خليج فارس هم رفتيم خيلي قشنگ بود خيليم گرممون شد امير علي صورتش از شدت گرما حسابي گل انداخته بود.

امير علي آفتاب سوخته

فداش بشم مثل يک موش با نمک و دوست داشتني شده.

296935893.jpg 

/ 0 نظر / 20 بازدید