شير پاشي

ديروز اين عکسو ديدم ياد اميرعلي افتادم عادت داره وقتي شيرشو خورد با بقيه شيرش که تو شيشه مونده مراسم شيرپاشون را مي ندازه و هر چي سر راش باشه از مبل و ميز و تلوزيون گرفته تا اسباب بازيا و لباساش هيچ کدوم از نعمت شيرش محروم نمي مونن.

مشابه اميرعلي

/ 1 نظر / 15 بازدید
خاله فريبا

بچه دست و دل بازه خودش که شیکمش پر شده می خواد فرشها و وسایل بازی و وسایل خونه هم بی نصیب نمونن چیکارش داری مامانی بذار راحت باشه پسر گلی [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]