وقتي اميرعلي کچل بود!

وقتي امير علي ۱۰ ماهش بود من يعني مامانش بهمراه بابا جون حسينش به اين نتيجه رسيديم که موهاي قند عسلمون خيلي بلند شده همش فر ميشه و اصلاً با شونه مرتب نمي شه پس تصميم گرفتيم براي رهايي از اين مشکل بغرنج و هم براي اينکه پسرمون خوش تيپ تر بشه موهاشو از ته بتراشيم و ....

خودتون بقيه ماجرارو حدس بزنيد . آره ديگه با کلي دردسر موفق شديم موهاي امير علي رو با موزر کوتاه کنيم اينم نتيجه ....

امير علي کچل

امير علي خوش تيپه

/ 1 نظر / 25 بازدید
شقایق

سلام عزیزم پسر خیلی خوشگلی داری خوب کاری کردی هر چی بیشتر موهاشو بتراشی براش بهتره